ProfiFP

Naši poradci

Vyhledejte si či vyberte svého profesionálního finančního poradce


Finanční gramotnost pro střední školy
Finanční gramotnost pro střední školy
  • Počet referencí: 27
ProfiFP

Rád bych pracoval s ProfiFP pod vedením tohoto poradce

Kontaktovat
ProfiFP

Rád bych využil služeb tohoto poradce

Kontaktovat

Reference na Finanční gramotnost pro střední školy

Během přednášky vystupoval poradce Pavel Novák erudovaně, pohotově odpovídal na dotazy našich žáků. Přednáška probíhala v příjemné atmosféře, pro naše žáky byla přínosem.

Děkujeme moc panu L. Mackovi a jeho kolegyni za přednášku na téma Finanční gramotnost pro žáky naší střední školy. Obsah i forma přednášky vzbudily u žáků velmi pozitivní ohlasy a rádi přivítáme spolupráci i v dalším školním roce.

S panem Strouhalem a panem Jálem z ProfiFP jsem se několikrát setkal v pozici gymnaziálního učitele, který mohl sledovat jejich workshop na téma Finanční gramotnosti. Za mě úplně perfektní; za studenty nemohu mluvit, ale vzhledem k tomu, že si sami vyžádali "pokračování", tak se domnívám, že pod slovo perfektní by se podepsali také. "Pokračování" ve formě deskové hry jsme absolvovali dnes; hru a moderování obou výše uvedených pánů bych ohodnotil jako (češtináři prominou) "více než perfektní", velmi doporučuji všem, kdo budou mít podobnou možnost.

Finanční gramotnost je oblast, která je roztříštěna do oborů napříč ročníky. Z tohoto pohledu je forma, zvolená panem Ing. Šplíchalem a panem Bc. Novákem, ideálním formátem, jak propojit a prohloubit znalosti žáka gymnázia. Děkuji tímto za inspirativní hodiny, které žáci hodnotili kladně. Silné stránky jednoznačně převažují. Žáci ve zpětné vazbě použili výrazy - přátelské prostředí, motivační nástroje nám vyhovovaly, informace označili jako konkrétní, potřebné, užitečné, prostě nešetřili chválou. Spolupráci s těmito odborníky doporučuji já i žáci.

Děkuji Lukášovi Jálovi a Tomášovi Strouhalovi za letitou spolupráci, která funguje výborně. Hra Finanční svoboda uvede studenty zábavnou formou do problematiky osobních financí a po ní vždy následuje teorie, která jim je podána velmi srozumitelně. Myslím, že i studenti ocení, že jim oblast financí vysvětlují lidé z praxe.

Pan Pavel Novák oživil výuku ekonomiky nejen praktickými zkušenostmi, ale zejména velmi zábavnou a žáky velmi pozitivně vnímanou hrou Finanční svoboda. Nadšení pro hru ve spojitosti s přiblížením si problematiky finanční gramotnosti na úrovni osobních financí žáky hnala k bojovným výkonům.

Přednáška na téma finanční gramotnost byla velmi dobře připravená, obsahovala všechny důležité momenty v životě pracujícího člověka a shrnula vše, co by si studenti měli do života z této oblasti odnést. Přednášku jsme organizovali pro maturitní ročník, pro který byla přednostně určena, nakonec jsme pana Nováka a pana Šplíchala zlomili i na přednášku pro druhé ročníky, které mají finanční gramotnost letos probírat. Pánové, přestože mi nasadili velmi vysokou laťku, mi krásně připravili půdu, na které mohu začít stavět. Mgr. Zuzana Kebzová Gymnázium Kojetín

Děkujeme za interaktivní program týkající se finanční gramotnosti. Proběhl v příjemné a uvolněné atmosféře. Svým zaujetím, temperamentem a zkušenostmi si pan Novák naše studenty získal. Budeme se těšit na další spolupráci.

Děkujeme paní Ing. Ivaně Smrčkové a paní Lence Němečkové, které obohatily výuku předmětu "Ekonomika" na naší střední škole, Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí, v rámci "Ekonomického dne", na který zveme zajímavé hosty. Jejich přednáška na téma "Finanční gramotnost" a hra "Finanční svoboda" nadchla studenty 3. ročníku. Studentům a pedagogům se líbil celý půlden, který nám obě zástupkyně ProfiFP věnovaly a moc rádi budeme ve spolupráci s nimi pokračovat. Uvedené aktivity jsou vhodnými motivačními prvky středoškolského studia. Získané informace využíváme i při výuce dalších ekonomických témat.

Pan Ing. Martin Šplíchal provedl na naší škole SPŠ stavební Brno v průběhu škol. roku 2022/23 pro studenty 4. ročníků odborné prezentace zaměřené na finanční gramotnost. Prezentace byly výborně sestavené, srozumitelné a i od studentů byly velmi kladně hodnoceny, protože byli seznámeni s praktickými situacemi, se kterými se mohou v životě setkat. Velmi si cením kvalit přednášejícího a mohu ho na podobné akce doporučit.

Přednášky Ing. Martina Šplíchala a Pavla Nováka byly pro naše studenty velkým přínosem. Studenti byli do přednášky aktivně vtaženi a především se řešili situace, se kterými se ve svém životě určitě setkají. Oba přednášející byli skvěle připraveni a dovedli studenty opravdu zaujmout.

Pan Pavel Novák přijel do naší školy s hrou Finanční svoboda. Žáci čtvrtého ročníku měli v rámci hodiny ekonomiky díky této hře možnost vyzkoušet si rodinné financování a to velmi zajímavou formou. Pan Novák jim vše perfektně vysvětlil a hra žáky úplně pohltila. Děkujeme.

Děkujeme panu Martinu Šplíchalovi za výbornou přednášku, která hravou a názornou formou přispěla ke zvýšení finanční gramotnosti našich studentů, a těšíme se na další spolupráci.

Přednáška o finanční gramotnosti pánů Martina Šplíchala a Pavla Nováka byla pro naše maturanty velkým přínosem. Oba pánové byli skvěle připraveni a se žáky aktivně spolupracovali. Na faktických příkladech ukázali nutnost umět pracovat s vlastními financemi. Žáci sami hodnotili přednášku jako nadstandardní. Všichni jsme byli opravdu moc spokojení.

Přednáška se žákům od Davida Jurana se žákům líbila, žáky zapojoval do diskuzí a otázek aby jen neseděli a neposlouchali. Super nastínění žákům situace ohledně financí a jak s penězi nakládat. Přednáška byla pro žáky, kteří končí tento rok školu. Je to pro ně přínosné, jelikož většina z nich začne ihned po škole pracovat, a tak alespoň získali vědomosti o tom, že mají být s penězi opatrní. Žáci určitě vždycky ocení, když přijde někdo přímo z praxe. Děkuji za přednášku.

Děkuji panu Pavlu Novákovi za velmi praktickou přednášku na finanční gramotnost. Profesionálním přístupem navodil příjemnou atmosféru a velmi zaujal. Sami studenti 4. ročníku oboru Obchodní akademie hodnotí přednášku za velmi přínosnou, protože obsahovala situace z běžného života, ve kterých se budou muset v budoucnu sami orientovat. Ostatním jen doporučuju.

Pan Jál s paní Rubešovou strávili na našem gymnázium dvě dopoledne v rámci projektových dnů věnovaných finanční gramotnosti a základů podnikání. Mohu je vřele doporučit ostatním. První den studenti zaujatě poslouchali erudovaný a poutavý teoretický výklad, druhý den byli na 100 procent vtaženi do hry Finanční svoboda. Sami studenti hodnotili tento dvouden velmi pozitivně a já jej považuji za velice přínosný. Moc se těším na další spolupráci, neboť vím, že bude velmi kvalitní. Velké díky.

Přednáška byla zajímavá, žáci hodnotili pozitivně. Vystupování lektora bylo příjemné a poutavé.

Přednáška na téma finanční gramotnost byla velmi dobře připravená, obsahovala všechny důležité momenty v životě pracujícího člověka a shrnula vše, co by si studenti měli do života z této oblasti odnést. Přednášku jsme organizovali pro maturitní ročníky, pro které byla přednostně určena, nakonec jsme pana Peterku přemluvili i na přednášku pro třetí ročník. Přednáška všechny naše studenty moc zaujala proto byla s panem Peterkem domluvena ještě jedna na jiné téma FG.

Přednáška se žákům velmi líbila. Důkazem toho je i jejich zapojení do Vašich aktivit v rámci výkladu, o čemž svědčí i množství odměn, které dostali. Já osobně oceňuji, že jste aktuálně přizpůsobil náročnost přednášky k úrovni našich žáků - učňů (pro obory typu E i H) a nenásilně je donutil k zamyšlení nad ekonomickými otázkami. Tato sociální skupina patří k nejvíce ohroženým lidem v oblasti úvěrů, půjček a exekucí.

Přednáška byla pro studenty oživením hodiny ekonomiky. Formou hry se aktivně zapojili do řešení různých finančních situací a věřím, že získané vědomosti uplatní v životě, nebo i u maturitní zkoušky. Doufám, že budeme spolupracovat i nadále.

Přednáška byla velmi pěkně připravena, studenti se aktivně zapojovali. Líbily se mi konkrétní případy, které byly z reálného života a některým studentům tyto příklady ukázaly “tvrdou realitu” a tudíž i nutnost se v tomto oboru vzdělávat. Je to skvělé oživení výuky. Studenti toto téma mnohdy berou jen jako další materiál k učení, a tudíž slyšet to z jiných úst je pro ně velkým přínosem. Mnohokrát děkujeme

Přednášky pana Filipa Bednáře na téma Finanční gramotnost byly pro žáky velkým přínosem a měly mezi nimi jen kladné ohlasy. Žáci si prohloubili své znalosti z oblasti FG, ale především se dozvěděli celou řadu praktických příkladů a situací ze života. Pan Bednář dal žákům také cenné rady k tématu investování, o které je v dnešní době velký zájem. Spolupráci s panem Bednářem doporučujeme a my v ní budeme rádi pokračovat!!!

Pavel Novák povýšil finanční gramotnost na atraktivní a živou, zábavnou disciplínu. Děkujeme za návštěvu v naší škole.

Děkujeme panu Bednářovi a jeho spolupracovníkům, kteří k nám každoročně přijíždí nejen s přednáškou na téma finanční gramotnost, ale i s možností zahrát si hru Finanční svoboda, během které si žáci hravou formou vyzkouší, jak spravovat rodinné finance. Těšíme se na další spolupráci.

Přednáška pana Ing. Martina Šplíchala a pana Bc. Pavla Nováka, kterou realizovali na našem gymnáziu v rámci výuky společenskovědniho semináře, byla velice profesionální. Studenti se na praktických příkladech seznámili s problematikou osobních financí. Kromě znalosti teoretických si především odnesli cenná doporučení do každodenního života. Oběma přednášejícím děkuji a těším se na další plánované přednášky pro naše studenty.

Sérii přednášek od Václava Tutsche a Terezy Mackové zařazuji do výuky Finanční gramotnosti našich studentů již třetím rokem. Přednášky jsou vždy velmi dobře nachystané a reagují na aktuální vývoj ekonomického dění. Základní teoretické poznatky jsou vždy doprovázeny informacemi praktickými, což je pro studenty skvělé. Interakce mezi žáky a přednášejícími je na velmi vysoké a zároveň přátelské úrovni. Vždy se na spolupráci těším a doufám, že budeme spolupracovat i nadále.

Dejte nám vědět, jak jste byli spokojeni s prací tohoto finančního poradce.

Odesláním souhlasíte se zveřejněním zadaných údajů.